1. Zaregistrovať spoločnosť na daňovom úrade

Požiadať o registráciu na príslušnom daňovom úrade je právnická osoba povinná do 30 dní od získania oprávnenia na podnikanie.

Na splnenie tejto povinnosti je potrebné vyplniť žiadosť o registráciu k dani z príjmov. Tlačivo Vám poskytnú na daňovom úrade, prípadne je možné si ho stiahnuť zo stránky ministerstva financií. Doručenie je možné poštou alebo osobne.

Na základe žiadosti Vás daňový úrad zaregistruje k dani z príjmov a vydá Osvedčenie o registrácii a pridelí Vám DIČ.

Každú zmenu skutočností ste povinný nahlásiť na daňovom úrade do 15 dní, ako je napr. zmena sídla, zmena trvalého pobytu, zmena spoločníkov, zrušenie alebo otvorenie bankového účtu, zriadenie prevádzky a pod.

Pri získavaní oprávnenia na podnikanie na jednotnom kontaktnom mieste môžete splniť túto povinnosť priamo na tomto mieste. Preto keď sa rozhodnete využiť naše služby, registráciu na daň z príjmu máte automaticky. Tým pádom Vám táto povinnosť odpadá.

2. Registrácia DPH

K dani z pridanej hodnoty sa registruje osobitne.

Po založení spoločnosti nie ste platcovia DPH a preto sa nemusíte hneď registrovať.

Povinný ste až vtedy, keď dosiahnete obrat 49 790€ za 12 predchádzajúcich kalendárnych mesiacoch idúcich po sebe.

Na základe žiadosti Vám daňový úrad vydá osvedčenie a pridelí identifikačné číslo pre daň.

Môžete sa rozhodnúť pre dobrovoľnú registráciu aj v prípade, že ste nedosiahli takýto obrat.

3. Otvorenie bankového účtu

Nie je to povinnosť, ale v podnikaní sa bez neho nezaobídete. Ako už bolo spomenuté, každú zmenu treba nahlásiť na daňovom úrade. Preto je dobré bankový účet založiť skôr, ako sa zaregistrujete na daň z príjmu, pretože jednou cestou na daňový úrad vybavíte obe náležitosti.

Potrebujete pomôcť so založením s.r.o. / firmy?

4. Výroba pečiatky

Ani výroba pečiatky nie je Vašou povinnosťou, no táto možnosť uľahčenia práce s dokumentmi je tak rozšírená, že sa berie ako samozrejmosť.

5. Zabezpečiť účtovníctvo

Každý podnikateľ je povinný viesť si účtovníctvo. Okrem fakturácie, ktorú bez problémov zvládne každý, je potrebný výpočet dane, výšku odvodov a pod. Na rozdiel od živnosti, pri sro-čke je potrebné viesť podvojné účtovníctvo. Je lepšie účtovníctvom poveriť účtovníka alebo účtovnícku firmu a svoj čas venovať podnikaniu, ako zisťovať zmeny v legislatívach a ostatnej administratíve. V žiadnom prípade sa ale nezbavujete zodpovednosti za vedenie účtovníctva.

6. Získanie programu na vystavovanie faktúr

Aj keď väčšinou účtovníctvo nechávame na firmy, vystavovať faktúry môžete jednoducho aj Vy. Môžete použiť akýkoľvek program na vystavovanie faktúr, dôležité je dodržiavať chronologické číslovanie. Programy sú voľne dostupné na internete a dajú sa používať zdarma. Majú síce obmedzenia, no na fakturáciu, objednávky, vedenie skladu a pod. sú dostačujúce a určite Vám uľahčia prácu.

7. Označiť sídlo firmy

Sídlo spoločnosti musí byť označené obchodným menom. Úplne stačí, keď toto označenie bude na schránke. Ak máte prevádzkareň na inej adrese ako sídlo, aj táto musí byť riadne označená.

8. Zaregistrovať konateľa v sociálnej a zdravotnej poisťovni

Vo svojej spoločnosti môžete byť konateľom bez odmeny. To znamená, že do sociálnej poisťovni neplatíte odvody, len do zdravotnej. Podobne ako dobrovoľne nezamestnaný.

Ak konateľ alebo spoločník má pravidelný príjem, má status zamestnanca a jeho príjem podlieha odvodovému zaťaženiu.

Ak konateľ alebo spoločník má nepravidelný príjem napr. podiel zo zisku, podlieha odvodovému zaťaženiu, ale v menšom rozsahu.

V každom prípade a vo vlastnom záujme odporúčame nahlásiť Vaše postavenie v spoločnosti v sociálnej aj v zdravotnej poisťovni, kde Vám podajú aktuálne informácie, aby ste predišli prípadným nepríjemnostiam.

Potrebujete pomôcť so založením s.r.o. / firmy?

Ďalšie články z Blogu.

Ako si založiť s.r.o. a firmu?

Ako si založiť s.r.o. a firmu? V tejto časti Vám poradíme, čo všetko by ste mali vedieť a aké dokumenty musíte vytvoriť, ak si chcete založiť vlastnú spoločnosť s ručením obmedzeným. V prípade využitia našich služieb, Vašou...

Živnosť alebo s.r.o. (firmu)

Živnosť a s.r.o. sú najrozšírenejšími formami podnikania na Slovensku. Podnikať ako živnostník alebo založiť s.r.o.? Otázka, ktorú si kladie veľa začínajúcich podnikateľov, no odpovedať sa jednoznačne nedá. Záleží, v čom chcete podnikať, ako, kde… Obe...

Čo je to virtuálne sídlo?

Čo je virtuálne sídlo Virtuálne sídlo je služba určená pre firmy. Každá firma musí pri svojom vzniku uviesť sídlo svojej firmy (tzv. registračné sídlo firmy). Toto sídlo firmy sa zapisuje do Obchodného registra slovenskej...