Kontakt

0918 472 464
info@sroshop.sk

o Firme

imecom, s.r.o.
Družstevná 455/5
985 26 Málinec
IČO: 50 216 317
DIČ: 2120214371

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru

Napíšte nám