Často sa stáva, že v spoločnosti nastanú zmeny. Dochádza k nim napríklad z dôvodu rozšírenia podnikania o nový predmet podnikania, rozšírenie poskytovaných služieb, zmena spoločníka alebo konateľa, zmena obchodného mena alebo sídla spoločnosti.

Každú zmenu v s.r.o. je potrebné zaznamenať v Obchodnom registri. Zmena údajov v obchodnom registri je náročný proces. Preto je vhodnejšie využiť firmy, ktoré Vás zbavia časovej a administratívnej záťaži.

Využitím našej služby zmeny v s.r.o. máte istotu, že Vaša zmena bude zapísaná do obchodného registra rýchlo, bez administratívnej záťaže, bez chodenia po úradoch a takisto predídete možným komplikáciám.

Cena zmien od 79 €

V cene je zahrnuté: súdny poplatok, vypracovanie dokumentácie potrebnej pre ohlásenie a zápis zmeny v spoločnosti, vybavenie úradných náležitostí.

Cenník zmien v s.r.o.

ZmenaCena
Zmena sídla s.r.o.79 €
Zmena obchodného mena sro spoločnosti79 €
Zápis/výmaz predmetu podnika v s.r.o.79 €
Vymenovanie/odvolanie konateľa s.r.o.79 €
Zmena bydliska konateľa/spoločníka79 €
Prevod obchodného podielu129 €
Zvýšenie/zníženie základného imania v s.r.o.159 €

Referencie od našich klinetov