Živnosť a s.r.o. sú najrozšírenejšími formami podnikania na Slovensku.

Podnikať ako živnostník alebo založiť s.r.o.? Otázka, ktorú si kladie veľa začínajúcich podnikateľov, no odpovedať sa jednoznačne nedá. Záleží, v čom chcete podnikať, ako, kde… Obe formy podnikania majú svoje výhody a nevýhody a preto sme pre Vás pripravili článok pre porovnanie, ktorý Vám pomôže rozhodnúť sa.

Najdôležitejší dôvod zo všetkých je ručenie.

Ručenie za záväzky firmy, jednoducho povedané dlhy. Nikto sa do nich nechce dostať no stať sa to môže.

Napr. získate väčšiu zákazku na výrobu, do teraz ste mali len malé zákazky a stačili ste si sami a zopár strojov. Čas je krátky, aby ste to stihli sám, no zárobok si nenecháte ujsť a preto zamestnáte zopár ľudí, kúpite stroje, požičiate si peniaze od banky. Zákazka je dokončená, tovar dodaný objednávateľovi, faktúra vystavená a čakáte, a čakáte a peniaze nechodia, telefón nikto nezdvíha, atď.

Keď dôjdu nasporené peniaze, začnú problémy so splácaním a môže prísť aj exekútor. A tu je podstatný rozdiel medzi živnosťou a s.r.o.

Živnostník ručí za záväzky firmy celým svojím majetkom, čiže aj súkromným. Takže keď sa firma dostane do finančných problémov, môže sa siahnuť aj na jeho súkromný majetok.

S.r.o. ručí za svoje záväzky len majetkom firmy. Súkromný majetok majiteľa s.r.o. je oddelený od firemného a v žiadnom prípade sa naň nemôže siahať, ak sa spoločnosť dostane do finančných problémov.

Z pohľadu ručenia je jednoznačne výhodnejšia s.r.o.

Potrebujete založiť s.r.o. / firmu? Pomôžeme vám...

Základné imanie.

Základné imanie je vklad spoločníkov do spoločnosti pred jej vznikom. Minimálna hodnota základného imania je 5000€.

Pri živnosti sa nevyžaduje žiadne základné imanie.

Pri s.r.o. musí byť splatené základné imanie minimálne 5000€ no od 01.01.2016 stačí podpísať prehlásenie, že základné imanie bolo splatené, takže nie je nutné ho reálne vložiť na bankový účet.

Z pohľadu splatenia základného imania je živnosť rovná s.r.o.

 Úradné poplatky

Pri živnosti zaplatíte len 5€ za každú voľnú živnosť a 15€ za každú remeselnú alebo viazanú živnosť.

Pri s.r.o. okrem poplatkov za živnosti sú aj poplatky za overenie podpisov na dokumentoch a najväčší je poplatok za registráciu spoločnosti do obchodného registra.

Z pohľadu úradných poplatkov je výhodnejšia živnosť.

Odvody.

Živnostník platí odvody do sociálnej aj zdravotnej poisťovne. Výška odvodov závisí od príjmov, čím vyššie príjmy, tým vyššie odvody. Výška odvodu sa vypočíta z vymeriavacieho základu.

Začínajúci živnostník, ktorý nepodnikal v predchádzajúcom roku bude platiť do zdravotnej poisťovne odvod z minimálneho vymeriavacieho základu. Do sociálnej poisťovne hneď nie je povinnosť platiť odvody, povinnosť platiť vzniká až vtedy, keď v kalendárnom roku bude váš hrubý príjem bez odpočítania nákladov väčší ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

Výška minimálnych odvodov do zdravotnej poisťovne od 01.01.2016 je 60,06€ mesačne.

Výška minimálnych odvodov do sociálnej poisťovne od 01.01. 2016 je 142,20 mesačne.

Majiteľ s.r.o. má  situáciu s odvodmi inú. Zo samotného titulu majiteľa – spoločníka s.r.o. žiadne odvody platiť nemusí. Ale do zdravotnej poisťovne musí platiť odvod každý.

Ak ste zamestnancom, či už vo vlastnej firme alebo u iného zamestnávateľa, odvody platí zamestnávateľ. Aj keď ste majiteľ s.r.o. a zároveň živnostník, odvod máte zaplatený, pretože ako živnostník si odvody platíte. Ak nie ste živnostník, ani zamestnaný, do zdravotnej poisťovne odvod musíte platiť.

Čo je v tomto prípade výhodnejšie je ťažké jednoznačne povedať. Živnostník musí platiť odvody do sociálnej aj zdravotnej poisťovne. Majiteľ s.r.o. nemusí platiť v prípade popísanom vyššie, no sú tu ďalšie odvody z dividend.

Potrebujete založiť s.r.o. / firmu? Pomôžeme vám...

Majitelia.

Majiteľ živnosti je vždy len jeden.

Majitelia s.r.o. môžu byť viacerí. Môžete podnikať spoločne s niekým ďalším a všetci máte podiel vo firme. Majiteľ môže byť aj sám. Tiež môže byť majiteľ alebo spoločník v jednej spoločnosti, spoločníkom v inej firme.

Porovnaním z pohľadu vlastníckych štruktúr a vzťahov, s.r.o. dáva väčšie možnosti rôznych kombinácií podnikania.

Daň z príjmu.

Pre živnosť, platia aktuálne dve sadzby dane v závislosti od výšky dosiahnutého základu dane. Ak má živnostník základ dane nižší ako 35 022,31€, použije sa iba sadzba dane 19 %. Ak však túto hranicu presiahne, suma prevyšujúca 35 022,31€, sa zdaní sadzbou 25 %.

Živnostníci majú oproti s.r.o. v oblasti daní jednu zásadnú výhodu. Sú ňou takzvané paušálne výdavky.

Ak sa živnostník rozhodne uplatňovať si paušálne výdavky nemusí si viesť žiadnu evidenciu svojich výdavkov. Stačí viesť iba evidenciu príjmov.

Paušálne výdavky sa uplatňujú jednoducho tak, že od príjmov sa odpočíta 40%.

Pre s.r.o. je sadzba dane na úrovni 22 %.

Taktiež sa zaviedla daňová licencia (mala by sa zase zrušiť ale aktuálne platí), ktorú je potrebné zaplatiť vždy, aj v prípade, že by firma vykázala napríklad daňovú stratu. Výška daňovej licencie je pre neplatcu DPH 480€ a platcu DPH 960€.

Účtovníctvo.

Pri živnosti stačí viesť jednoduché účtovníctvo, niektorí živnostníci to v pohode zvládnu sami. Pri využití paušálnych výdavkov, účtovníctvo netreba viesť.

Pri s.r.o. je potrebné viesť podvojné účtovníctvo, ktoré je náročnejšie a určite odporúčame zveriť účtovníctvo účtovníckym firmám. Čo je ďalší výdavok.

Na záver:

Uviedli sme niektoré porovnania medzi živnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným. Jednoznačne povedať, ktorá forma podnikania je výhodnejšia nie je možné. Každý podnikateľ musí zvážiť čo je pre neho výhodnejšie, záleží od situácie a podnikateľskej činnosti.

Ak máte s.r.o. oddelíte svoj osobný majetok od firemného. V očiach mnohých je s.r.o. dôveryhodnejšia a robí lepší dojem „imidž“. No nemusí to vždy tak byť. Ak máte vyššie obraty, viac zamestnancov, pohľadávok a záväzkov, oplatí sa mať s.r.o.

Potrebujete založiť s.r.o. / firmu? Pomôžeme vám...

Ďalšie články z Blogu.

Ako si založiť s.r.o. a firmu?

Ako si založiť s.r.o. a firmu? V tejto časti Vám poradíme, čo všetko by ste mali vedieť a aké dokumenty musíte vytvoriť, ak si chcete založiť vlastnú spoločnosť s ručením obmedzeným. V prípade využitia našich služieb, Vašou...

Čo je to virtuálne sídlo?

Čo je virtuálne sídlo Virtuálne sídlo je služba určená pre firmy. Každá firma musí pri svojom vzniku uviesť sídlo svojej firmy (tzv. registračné sídlo firmy). Toto sídlo firmy sa zapisuje do Obchodného registra slovenskej...

Aké sú povinnosti po založení s.r.o. a firmy?

1. Zaregistrovať spoločnosť na daňovom úrade Požiadať o registráciu na príslušnom daňovom úrade je právnická osoba povinná do 30 dní od získania oprávnenia na podnikanie. Na splnenie tejto povinnosti je potrebné vyplniť žiadosť...